Тавани

За претапицирането на таван са необходими 2-3 дена (изисква се технологично време). Таванът се демонтира за 20 мин. изчаква се 2-3 дена и тогава се монтира също за 20 мин. През тези 2-3 дена Вие спокойно може да използвате вашитя автомобил.

     

-